Zwerfhonden Vast Goed 2018/2019

Met grote regelmaat gaan wij naar Roemenië  om de leefomstandigheden van de honden op straat en in de asielen te helpen verbeteren. Wij richten ons momenteel op 2 asielen; 1 in Boekarest en 1 in Bacau, die onze hulp het hardst nodig hebben.
Roemenië heeft met haar landklimaat erg strenge winters en hete zomers. Het is van groot belang dat de honden in de asielen kunnen schuilen voor de extreme kou en hitte. Alle financiële reserves van deze asielen zijn echter uitgeput, waardoor de omstandigheden in de asielen erbarmelijk zijn, zoals u kunt zien op de foto’s van ons project. Men richt zich alleen nog op primaire behoeftes van de honden en dat is hoofdzakelijk eten.

Wij steunen deze asielen met voedsel, maar hebben moeten aanzien dat de honden in de winter deels in de sneeuw moeten slapen en in de zomer kapot gaan van de hitte. Dit om het simpele feit, dat er een groot tekort is aan hokken. De hokken die er zijn, zijn helemaal kapot gevreten door hongerige honden en uitgeleefd. Hiervoor hebben wij het project ‘Zwerfhonden VastGoed” opgezet, waarvoor wij het Nederlandse bedrijfsleven om hulp vragen.

Hokkenactie Roemenie 2016/2017

Evenals vorig jaar hebben wij met de hulp van al onze relaties, sponsoren, vrienden en kennissen een mooi bedrag (4500 euro) kunnen ophalen,  voor de nieuwe hondenhokken oor het asiel in Bacau.

Om goede kwaliteitshokken te kunnen bouwen, die de honden voor vele jaren kunnen beschermen voor de kou in de winter en die voor schaduw kunnen zorgen in de zomer, variëren de kosten van 140 tot 195 euro per hok. Dit is afhankelijk van de grootte.

Ondertussen zijn er reeds 26 hokken gebouwd. Echter is dit nog steeds een druppel op de gloeiende plaat.

In totaal zullen er zo’n 500 hokken gebouwd moeten worden, om alle honden van  beide asielen, in Bacau en Boekarest, te voorzien van een warme slaapplek. De hokken zijn voorzien van isolatiemateriaal en zorgen voor een warme plek in de winter en afkoeling in de zomer. Volgend jaar willen wij deze actie professioneler gaan aanpakken.

Hokkenactie Roemenie 2015/2016

December 2016, voor ons een maand van warmte, liefde en veel eten. In Roemenie betekent dit, koud, winter, ziek en zelfs dood.
Met temperaturen van soms onder de -20  is dit een vreselijke periode voor de honden daar.

Voor ons reden genoeg om met behulp van anderen geld in te zamelen voor een ‘’Hokkenactie’’.

Door de inbreng van al onze lieve kennissen, vrienden en andere dierenliefhebbers werd er zoveel gedoneerd dat we binnen no time over ons streefbedrag gingen.
Met als eindresultaat 3.750 euro. Voor jullie is dit slechts een bedrag, voor de Roemeense honden betekende dit bijna 100 extra slaapplekken!

De hokken worden ter plekke gebouwd en zijn allen voorzien van isolatiemateriaal en stro, waardoor de honden de winter weer een beetje beter door konden komen!

Uiteraard hopen wij dit volgend jaar nogmaals te realiseren!